Címlap Blogol, avagy... Ismertetők

Blogol, avagy apró cseprő

Honnan ered a puli

A Puli származása

 

Annak ellenére, hogy még ma sem ildomos a hun-magyar rokonságról beszélni, a puli mintha rácáfolna a kereken-tagadókra. Kína egykori hun urainak módjuk és lehetőségük volt a tibeti terrier akkori példányait megismerni és szélesebb rokonságuk között ajándékként osztogatni. A szigorú kínai-tibeti kultusz alól kikerülő egyedek kiváló értékeit hamar felismerhették az állatot lábon terelő pásztorok. 
A középkori vándorlás során, mielőtt őseink elfoglalták az új haza területét, hosszú időt töltöttek egy-egy lakóhelyük területén. A lábon hajtott állatok mellett magukkal vitt ázsiai kutya minden bizonnyal keveredett a helyi típusokkal. Az így kialakult változatok a természetes szelekció fajtaformáló hatása alatt megtartották karakterüket. A puli évezredes fennmaradása a szorgalmat, találékonyságot, vele született intelligenciát követelő könyörtelen pusztai életmódnak köszönhető. A tikkasztó forróság, a zord hideg, a kíméletlen kemény terelő munka edzetté, ellenállóvá, igénytelenné és rendkívül tanulékonnyá nemesítették a fajtát.

Herman Ottó szerint : „ A puli a legnevezetesebb terelő pásztoreb, nyilván a magyarok közép-ázsiai őskutyája, faj szerint van ma is Tibetben, Lhassában, honnan az angolok utolsó sikeres benyomulásuk után elhozták. Erről az öreg pásztorok hite az, hogy már az ősök hozták magukkal."

Amerre a magyarok a népvándorlás idején haladtak, megtalálhatók a pulihoz hasonló méretű és karakterű fajták. A Herman Ottó által is említett tibeti terrier és Lhassa apso minden bizonnyal a puli rokon fajtái, bár napjainkban sok, a sporttenyésztés hatására létrejött eltérő vonás található közöttük, az ősi bélyegek felfedezhetők. A testarányok, a forma, a fejtípus, a faroktartás módja, a hosszú szőrzet mind a rokonság jelei. A lengyel alföldi pásztorkutya közepes mérete, hosszú szőre, pulihoz hasonló temperamentuma is a rokonságot feltételezik. Az uszkár fejlődéstörténetileg valószínű, hogy nem rokona a pulinak. A puli homogén zsinóros szőrzete, a dominánsan fekete színe, a ma is időnként előforduló hosszú arcorra a puli kialakulásának késői szakaszában bekövetkezett uszkár kereszteződés hatására vezethető vissza.

A puli nevének magyarázataként felmerülő két elmélet közül megítélésem szerint a közép-ázsiai szóeredet bizonyítottabbnak tűnik a német eredet feltételezésnél.

A magyar származású Schedel Andor és az angol Thompson ásatásai és nyelvészeti kutatásai a sumer kutyakultusz rendkívüli fejlettségét támasztják alá, amelyben a pulira utaló nyomok is felfedezhetők.

A puli elevensége, legendás tanulékonysága számos irodalmi alkotásnak témája. Tenyésztői a fajta elbűvölő egyéniségének örökre elkötelezettjei maradnak. Családkedvelő fajta, a gyerekekhez különös kedvességgel közelít. Okosságáról sokszor hihetetlenek tűnő történetek szólnak. Kedveskedő, de rendkívül önérzetes, olykor sértődékeny. A legkitűnőbb házőrző. Korán érő, hosszú életű fajta, gyakran a 10-12 éves pulik is egészségesen, kiváló kondícióban őrzik a portát.

 

 

Legendaromboló

Avagy elgondolkodtató -

városi emböröknek

 

Két hülye városi legenda (Urban Legend) van elterjedőben:

1, melege van a nagy bunda miatt,

2, megvakul, ha a szeménél lenyírják a szőrt.

Mint kunsági gyerek, aki még üldögélt a pásztorok tüze mellett hagy írjak néhány sort.

Ad. 1. eleink értelmes, a természeti dolgokhoz nagyon közel álló, azt értő emberek voltak. Miért kínozták volna a kis szógájukat? Annak inkább előnyét nézték, amiért segít nekik, és nagy terhet vesz le róluk. Ha különösebben melege lenne a nagy bunda miatt, akkor nem ilyen fajtára tenyésztették volna ki. De tudtak valamit, amit a városi már fel sem igen fog.

pásztorsuba  Szinte majdnem mindegyik pulit-rövidre lenyíratni akarótól meg szoktam kérdeni: látott már képen, kiállításon pásztort, amint botjára támaszkodva áll a szőrével kifordított subájában? Láttak. És csak lassan kötik össze, hogy a Pulinak is ugyanúgy működik a szőrével kifordított subája :)))

(És azt ki tudja, hogy a birkák miért állnak csoportba déli verőn úgy, hogy fejüket befele dugják a közép felé, és szinte legyezőszerűen állnak a testükkel?)

Ad. 2. Nagyon nagy találmány ám a Puli szemét eltakaró szőrzet, ami, ha rendbe van tartva, egyáltalán nem zavarja őt a látásában --- viszont mindenki mást igen, hogy nem látja a szemét.

Az állatok a velük "szemben álló" valódi szándékait a szeméből olvassák ki. (Az ember is: a szeme sem áll jól...). Amikor a Puli nagy vehemenciával elkezd terelni (szétszedlek, ha nem csinálod, amit mondok...) egy nálánál jóval nagyobb állatot, az megpróbálná kiolvasni a szeméből, hogy valós szándék van-e a hang mögött, tényleg komoly-e a harag, vagy csak látszat?

És nem LÁTJA, megretten s menekül a Puli - látszat - haragja elől. Mert köztudott, gondolom minden kutya-barát között, hogy a Puli bántja a legkevésbé az állatot, amit a "kezére" bíztak. (Az például, hogy megkergeti az idegen macskát, rendezkedő hajlama miatt van, és nem vadászik rá.)

Tegyetek egy próbát: a legtöbb ember a "jé, ez egy puli" felkiálltás után a "milyen melege lehet/van" és a "hogyan lát, hol van a szeme" mondatokkal reagál.

Summa: nálunk anno az első birkanyíráskor legutoljára a Puli volt soron, a hasa szőrzetébõl lett annyi lennyisszantva, hogy ne húzza a sárban, meg az esetleg összenemezesedni kezdő rész felvágva. De semmi kopasztás, mert a Pulit a szőrzete hűti finom légáramlattal!

És nix lánc, meg kennel, szabadnak született, azt hálálja meg.

 

A Puli

A Puli az nem kutya, hanem Puli!

 

A Puli az nem kutya, hanem Puli! Oly sokszor hallani és tényleg nagyon nehéz ezt szavakba önteni, megfogalmazni. Vajon miért mondják ezt, miből következik? A különbség leírására teszek kísérletet, ami kutya és Puli között létezik, hiszen addig gondolkodtam ezen, míg rájöttem, hogy a válasz kézenfekvő és az orrom előtt hever!
A különbség kutya és Puli között valami megszokottól eltérő módon, talán az alábbi érzékeltetéssel fogalmazható meg, hogy a lehető legtöbben megértsék…
Az, aki a házadat őrzi az udvaron, de a bejárati ajtón be nem jöhet, együtt mégis külön él tőled…az a kutya.
Az, aki ha kint hagyod az udvaron és a temérdek négyzetmétert nem használja, hanem folyamatosan az ajtód előtt ül a kilincset bámulva, hogy nem tudsz ellenállni és beengeded…az a Puli.
Az, aki minden este enni kér és a vacsorát elfogyasztva a házába tér…az a kutya.
Viszont, aki ezt megköszöni és pörögve, forogva rohangál előtted, hogy majd felbuksz benne az a Puli.
Az, aki megugatja és fogja a postást és legszívesebben megharapná…az a kutya.
Aki pedig miután hangos ugatással elkergette és a postaládát kinyitva az újságot a szájában beviszi neked az persze a Puli.
Az, aki a kisgyermeket nem bántja és eltűri maga mellett az a jó kutya.
Az viszont, aki vigyáz rá és őrzi, hagyja, hogy miután a szájába nyúlt a szőrét húzza az a Puli.
Az, aki óvatosan közlekedik a gyermek közelében az a kutya.
Az, aki pedig odaáll a botladozó gyerek mellé, hogy a szőrébe kapaszkodva tanuljon meg felállni és rá támaszkodjon…az pedig a Puli.
Az, aki teljesíti minden parancsod és megcsinálja, amit kérsz az a kutya.
Az, aki kéri a parancsot és kéri hogy kérj tőle valamit, amit megcsinálhat az a Puli.
Az, aki örömmel és farkcsóválással vár a kapuban, ha hazaérsz az a kutya.
Aki azonban segít, ha véletlenül a kapukulcsot beejtetted és a szájában hozza neked vissza a kezedbe…az a Puli!
Az aki megugatja a betolakodót, hívatlan látogatót és ragadozó fogazatával megharapja, ha settenkedik az a kutya.
Az aki éles ugatással fogja, körbe-körbe szaladva ugatja, így nem hagyja beljebb jönni és néha gyorsan odakap…az a Puli.
Az, akinek ha szólsz megvéd téged az a kutya. Az akinek szólni sem kell, mert ezt megérzi…az a Puli.
Az, aki ha bánatos vagy odaül melléd és az öledbe hajtja fejét, hozzád bújik és a kezedhez simul az a kutya.
Az azonban, aki az orrával bököd és produkálja magát előtted, játékra hív, hogy a bánatod elszálljon…az bizony a Puli.
Az, aki hagyja, hogy fésüld és ápold és eltűri, hogy a szőrét tisztogatod az a kutya.
Az viszont, aki előre szól neked, hogy a fenekébe ragadt valami és szedd azt onnan ki…az nem más, mint a Puli.
Az, aki felugrál örömében, rád támaszkodva, hogy simogasd meg az a kutya.
Az, aki melletted pattog, sokszor egész szemmagasságig, vagy önállóan két lábra áll, hogy észre vedd…az a Puli.
Az, aki ha lehajolsz odaszalad hozzád az a kutya. Az viszont, aki ha kinyújtod a kezed vagy felemeled a lábad, akkor azt átugorva körbecsahol téged…az a Puli.
Az, aki türelmesen ül előtted és folyamatosan figyeli a kezed az a kutya. Az azonban, aki türelmetlenül tűkön ülve nem bírja tovább és nyüszögve tolatni kezd a szemedbe nézve…az a Puli.
Az, aki ha eldobod a labdát, akkor a kezedbe visszahozza az a kutya. Az pedig, aki futtában pattogva felsöpri a földet, majd visszafelé örömében haját lobogtatva bólogat az a Puli.
Az, aki mindig örül neked, ha meglát az a kutya. Az pedig, aki eközben nyelvét kinyújtva kajánul vigyorog az a Puli.
Az, aki örömmel kísérget az udvaron vagy utcán és ragaszkodással követ mindenhová az a kutya.
Az azonban, aki eközben a nadrágodat fogja és húzza…az a Puli!
Az, aki képes hosszú ideig bambulni a napon fejét és farkát lógatva egy szalagokkal körbe vett ringben az a kutya.
Az viszont, aki a kedvedért farkát felcsapva feszes háttal, felemelt fejjel folyamatosan a szemedbe néz, miközben állsz mellette…az bizony a Puli.
Az, aki a szétszórt ruhaszárító csipeszeket szétrágja és megeszi az a kutya. Az viszont, aki ha megtanítod egy tálba összeszedi…az a Puli.
Az, aki játék közben szalad és birkózik veled az a kutya.
Az azonban, aki körbe-körbe szalad és csak ugatva távolról vesz részt a játékban az a Puli.
Az, aki elhúzódik, ha kölykei születnek és odaengedi az embert az a kutya.
Az, aki szól a gazdának mielőtt szülni kezd az a Puli.
Aki az udvarod és a kertedet tönkre teszi és óriási gödröket ás az a kutya. Aki viszont nyári melegben csak felkaparja a homokot, hogy aztán belefeküdve a hasát hűtse az a Puli.
Az, aki hőségben a hűsítő vizet megköszönve nagy kortyokban nyeli az a kutya.
Aki viszont idegen helyen még szomjasan sem fog csak a saját táljából, de leginkább a tenyeredből inni az a Puli.
Az, aki a főtéren a padon ülve melléd fekszik és melletted pihen az a kutya.
Az, aki ha leülsz neked dől vagy a lábadra ül, de leginkább felugrik melléd…az a Puli.
Az, akit ha megbántottál fel sem veszi és pár perc múlva mintha mi sem történt volna az a kutya.
Az, aki ha megsértetted önérzetét napokig duzzog és neked kell megvigasztalnod…az bizony a Puli.
Mindent összegezve azt mondhatnánk, hogy minden Puli kutya, de nem minden kutya Puli. Egy családba, nemzetségbe tartoznak rendszertanilag, de mégis más, sok mindenben más, mint a többi. Hogy miben…azt te pontosan jól tudod…és erről szóltak ezek a sorok.

Rasztari oldaláról: http://rasztari.fw.hu/blog/

 

tn_cseresznyevirag.jpg