Gyorsképtár

Címlap A puli eredete

Honnan ered a puli

A Puli származása

 

Annak ellenére, hogy még ma sem ildomos a hun-magyar rokonságról beszélni, a puli mintha rácáfolna a kereken-tagadókra. Kína egykori hun urainak módjuk és lehetőségük volt a tibeti terrier akkori példányait megismerni és szélesebb rokonságuk között ajándékként osztogatni. A szigorú kínai-tibeti kultusz alól kikerülő egyedek kiváló értékeit hamar felismerhették az állatot lábon terelő pásztorok. 
A középkori vándorlás során, mielőtt őseink elfoglalták az új haza területét, hosszú időt töltöttek egy-egy lakóhelyük területén. A lábon hajtott állatok mellett magukkal vitt ázsiai kutya minden bizonnyal keveredett a helyi típusokkal. Az így kialakult változatok a természetes szelekció fajtaformáló hatása alatt megtartották karakterüket. A puli évezredes fennmaradása a szorgalmat, találékonyságot, vele született intelligenciát követelő könyörtelen pusztai életmódnak köszönhető. A tikkasztó forróság, a zord hideg, a kíméletlen kemény terelő munka edzetté, ellenállóvá, igénytelenné és rendkívül tanulékonnyá nemesítették a fajtát.

Herman Ottó szerint : „ A puli a legnevezetesebb terelő pásztoreb, nyilván a magyarok közép-ázsiai őskutyája, faj szerint van ma is Tibetben, Lhassában, honnan az angolok utolsó sikeres benyomulásuk után elhozták. Erről az öreg pásztorok hite az, hogy már az ősök hozták magukkal."

Amerre a magyarok a népvándorlás idején haladtak, megtalálhatók a pulihoz hasonló méretű és karakterű fajták. A Herman Ottó által is említett tibeti terrier és Lhassa apso minden bizonnyal a puli rokon fajtái, bár napjainkban sok, a sporttenyésztés hatására létrejött eltérő vonás található közöttük, az ősi bélyegek felfedezhetők. A testarányok, a forma, a fejtípus, a faroktartás módja, a hosszú szőrzet mind a rokonság jelei. A lengyel alföldi pásztorkutya közepes mérete, hosszú szőre, pulihoz hasonló temperamentuma is a rokonságot feltételezik. Az uszkár fejlődéstörténetileg valószínű, hogy nem rokona a pulinak. A puli homogén zsinóros szőrzete, a dominánsan fekete színe, a ma is időnként előforduló hosszú arcorra a puli kialakulásának késői szakaszában bekövetkezett uszkár kereszteződés hatására vezethető vissza.

A puli nevének magyarázataként felmerülő két elmélet közül megítélésem szerint a közép-ázsiai szóeredet bizonyítottabbnak tűnik a német eredet feltételezésnél.

A magyar származású Schedel Andor és az angol Thompson ásatásai és nyelvészeti kutatásai a sumer kutyakultusz rendkívüli fejlettségét támasztják alá, amelyben a pulira utaló nyomok is felfedezhetők.

A puli elevensége, legendás tanulékonysága számos irodalmi alkotásnak témája. Tenyésztői a fajta elbűvölő egyéniségének örökre elkötelezettjei maradnak. Családkedvelő fajta, a gyerekekhez különös kedvességgel közelít. Okosságáról sokszor hihetetlenek tűnő történetek szólnak. Kedveskedő, de rendkívül önérzetes, olykor sértődékeny. A legkitűnőbb házőrző. Korán érő, hosszú életű fajta, gyakran a 10-12 éves pulik is egészségesen, kiváló kondícióban őrzik a portát.